Niehoff & De Jong
                                                                        Forensisch Schrift- en Documentenonderzoek


De naam Niehoff & De Jong staat voor een bundeling van deskundigheid op het gebied van forensisch schrift- en documentenonderzoek. Deze forensische discipline houdt zich bezig met handschrift, machine- resp. printerschrift en de materie, waarop deze schriftvormen voorkomen. Door middel van vergelijkend onderzoek kan in de meeste gevallen de identiteit van een schrijver worden vastgesteld en kan onderscheid tussen echte of valse c.q. vervalste documenten worden gemaakt.

In het dagelijkse gebruik is handschrift primair een middel om informatie vast te leggen en over te dragen. De inhoud van het geschrevene staat daarbij voorop. Voor een forensisch schriftdeskundige ligt de nadruk op de materiële vorm. Handschrift wordt daarbij beschouwd als een fysisch spoor met complexe, uit beweging ontstane vormen, die vergeleken worden met een ander, soortgelijk spoor. In de meeste gevallen gaat het om inktsporen op papier. 

Een forensisch schriftexpert houdt zich niet bezig met linguïstische vraagstukken en - in tegenstelling tot een grafoloog - ook niet met een mogelijke relatie tussen handschrift en karakter. 

Niehoff & De Jong verricht onderzoek voor de overheid, gerechtelijke instanties, het openbaar ministerie en de advocatuur en onze dienstverlening omvat de volgende activiteiten:In samenwerking met externe collega's die over specialistische kennis in bepaalde vakgebieden beschikken, zijn we ook in staat complexe vraagstukken, die buiten de eigenlijke schriftvergelijking liggen, op te lossen:

 

De deskundigen

 

Wim de Jong, Nederlandse Politie Academie (1972-1976), Universiteit Mannheim (1990-1993). Daarna als forensisch schriftdeskundige werkzaam bij de Politie Haaglanden en het Nederlands Forensisch Instituut (in het kader van het Script-project). Sinds 2000 als onafhankelijk schriftdeskundige werkzaam voor de overheid, rechtbanken, het openbaar ministerie en de advocatuur in Nederland en Duitsland. Hij maakt deel uit van het Kennisnetwerk van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (NPA) en is ingeschreven in de Landelijke Deskundigenindex voor de Rechtspraak (DIX) en het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)In Duitsland is hij als gerechtelijk deskundige "öffentlich bestellt und vereidigt" en lid van de Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS).

 

Mechthild Niehoff, Universiteit Münster (biologie en germanistiek), Universiteit Mannheim (forensisch schriftonderzoek). Sinds 1990 als forensisch schriftdeskundige werkzaam voor de overheid, rechtbanken, het openbaar ministerie en de advocatuur in Duitsland. Mechthild Niehoff is als gerechtelijk deskundige "öffentlich bestellt und vereidigt" en lid van de Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS).